Müverrihûn Mikâil Bayram

İslâm Öncesi İran Kültürünün Abbâsiler Dönemindeki Yansımaları

 
 
İslâm Öncesi İran Kültürünün Abbâsiler Dönemindeki Yansımaları 1

İslâm Öncesi İran Kültürünün Abbâsiler Dönemindeki Yansımaları 2